Dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được hỗ trợ tối đa về vốn, thủ tục

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。